Kontaktid‎ > ‎

Tagasiside

See osa on loodud meie töö kvaliteedi kontrollimiseks ja parandamiseks. Ehk teavitage meid julgelt meie poolt mitterahuldava või ebapiisavalt kvaliteetse teeninduse igast juhtumist. Me kohustume käsitlema erandita kõiki laekuvaid kaebusi. Samuti võtame vastu igasuguseid ettepanekuid meie teeninduse täiendamise ja parandamise kohta. Loodame väga, et Teie arvamus saab parendada meie firmat, teha seda Teie jaoks atraktiivsemaks.

Kõik Teie avaldused, palved, taotlused ja ettepanekud saatke e-posti aadressile: obratno@elektriki24.ru Me vastame Teile viie tööpäeva jooksul.

Me ei käsitle kirju, mis sisaldavad sõimu, ebatsensuurseid sõnu, solvanguid jms. Samuti ei käsitleta anonüümseid kirju.

Kui kõne all on konkreetne väljakutse, siis palume märkida aadress, kuupäev ja väljakutse aeg – see lihtsustab käsitlemist oluliselt.

Täname ja loodame Teie abiga olla parimad Teie jaoks.

P. S. Kvaliteedikontrolli teenistus, mis saab läbi tagasisidevormi saadetud pöördumisi, ei ole seotud ega allu juhtkonnale kohapeal.