Hooldus‎ > ‎

Soodne lahendus korteriühistule

Pakume siseelektrivõrkude ja tuletõrjesignalisatsioonide hoolduse terviklahendust korterühistutele:

Elektripaigaldise käit – 40 eurot + käibemaks

Pakett sisaldab:

 • Objekti igakuine külastamine meie elektriku poolt
 • Lepinguline käidukorraldaja
 • Elektripaigaldise ekspluatatsiooni hooldus (elektrikäit)
 • Kogu täitedokumentatsiooni pidamine ja hoidmine
 • EXIT-plafoonides pirnide igakuine vahetamine nende läbipõlemisel pirnide hinna järgi.
 • Elektriku avariiväljakutse võimalus
Elektripaigaldise käidu hind:
 • 40 eurot kuus + käibemaks
 • Kulumaterjalide hind
 • Kõiki lisatöid ja avariiväljasõite teostatakse töötunni hinna alusel püsiklientide jaoks
 • Vajadusel tõstuki rent, mille eest tasutakse eraldi
Antud konfiguratsioon eeldab igakuiseid profülaktilisi töid. Te saate tellida kõiki elektritöid igas vajalikus mahus, lisatasu eest.

Võimalikud lisad:
 • Valgustuse töökorras hoidmine. Hind määratakse peale ülevaatust
 • Elektrikilpide või avariievakuatsiooni plaanide taastamise võimalus
 • Tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse leping. Sellise lepingu sõlmimisel pakutakse lisasoodustust 5 eurot iga sõlmitud lepingu kohta
Pakkumise erandid (määratud maksumusse ei kuulu):
 • Elamus asuvate äriruumide hooldus
 • Elamule kuuluvate maa-aluste ja vabas õhus asuvate parklate hooldus
 • Tehnikakorruste hooldus
 • Ülalloetletud ruume hooldatakse lisatasu eest
Teenuste lühikirjeldus:

Elektripaigaldise ekspluatatsiooniline tehnohooldus – kompleks tegevusi, mida viiakse läbi vastavuses „Elektriohutusseadusega“. Teostatakse iga kuu läbiviidava elektripaigaldise ülevaatuse alusel.

Täitedokumentatsiooni pidamine – regulaarne elektripaigaldise täitedokumentatsioonile vastavuse kontroll, täitedokumentatsiooni muudatuste sisseviimine elektripaigaldises muudatuste tegemise puhul (igakuine või nõudmisel), dokumentatsiooni kaotatud trükikoopiate taastamine jaotuskilpides, kogu dokumentatsiooni elektroonilise koopia hoidmine ja sellele ligipääsu võimaldamine Interneti teel. Tellija peab esitama korras dokumentatsiooni peale lepingu allkirjastamist või tellima sellise dokumentatsiooni valmistamise.

Valgustuse töökorras hoidmine – kõikide läbipõlenud pirnide vahetamine ja valgustite remont vastavalt graafikule. Kulumaterjalide tasu katab tellija. Teostatakse kõikide ruumide täieliku ülevaatuse teel eesmärgiga tuvastada mittetöötavad valgustid sellele järgneva pirnide vahetuse ja valgustite remondiga. Vaba sissepääsuta ruumide olemasolul nõutakse tellijalt mittetöötavate valgustite loetelu nendes ruumides. Üks kord kuus on võimalik üks tasuta elektriku väljakutse pirnide kiirvahetuseks, kui selline vahetus ei kannata edasilükkamist. Teenus ei sisalda valgustite täisvahetust, see vahetus teostatakse tasuliselt eelnevalt koostatud hinnapakkumise alusel. Tähelepanu: kui pirnide vahetust on vaja teostada töövälisel ajal (peale kl 17), siis nende tööde eest tasutakse lisatööde tariifide järgi ning need ei sisaldu lepingu hinnas.

Lisatööd – kõik tööd elektripaigaldise muutmisel, rekonstrueerimisel ja uuendamisel teostatakse eelnevalt koostatud hinnapakkumiste alusel või elektriku töö tunnitasu alusel.

Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus – 40 eurot + käibemaks

Hoolduspakett sisaldab:

 • Objekti igakuine külastamine meie tehniku poolt
 • Tuletõrjesignalisatsiooni tehnohooldus
 • Kogu täitedokumentatsiooni pidamine ja hoidmine
 • EXIT-plafoonides pirnide igakuine vahetamine nende läbipõlemisel pirnide hinna järgi.
 • Elektriku avariiväljakutse võimalus
Tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse hind:
 • 40 eurot kuus + käibemaks
 • Kulumaterjalide hind
 • Kõiki lisatöid ja avariiväljasõite teostatakse töötunni hinna alusel püsiklientide jaoks
 • Vajadusel tõstuki rent, mille eest tasutakse eraldi
Antud konfiguratsioon eeldab igakuiseid profülaktilisi töid. Te saate tellida kõiki elektritöid igas vajalikus mahus, lisatasu eest.

Võimalikud lisad:
 • Tehniku automaatse väljakutse võimalus
 • Signalisatsiooni skeemide või avariievakuatsiooni plaanide taastamise võimalus
 • Elektripaigaldise käidu leping. Sellise lepingu sõlmimisel pakutakse lisasoodustust 5 eurot iga sõlmitud lepingu kohta.
Pakkumise erandid (määratud maksumusse ei kuulu):
 • Elamus asuvate äriruumide hooldus
 • Elamule kuuluvate maa-aluste ja vabas õhus asuvate parklate hooldus
 • Tehnikakorruste hooldus
 • Ülalloetletud ruume hooldatakse lisatasu eest
Teenuste lühikirjeldus:

Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus – kompleks tegevusi, mida viiakse läbi vastavuses tuletõrjesignalisatsioonile esitatavate nõuetega. Teostatakse igas kuus läbiviidava ülevaatuse alusel.

Täitedokumentatsiooni pidamine – regulaarne tuletõrjesignalisatsiooni täitedokumentatsioonile vastavuse kontroll, täitedokumentatsiooni muudatuste sisseviimine tuletõrjesignalisatsiooni muudatuste puhul (igakuine või nõudmisel), dokumentatsiooni kaotatud trükikoopiate taastamine, kogu dokumentatsiooni elektroonilise koopia hoidmine ja sellele ligipääsu võimaldamine Interneti teel. Tellija peab esitama korras dokumentatsiooni peale lepingu allkirjastamist või tellima sellise dokumentatsiooni valmistamise.

Automaatne tehniku väljakutse – see on süsteemi paigaldatud ühendatud telefoniliiniga robottelefon, mis teavitab meie dispetšerit ja valvetehnikut tuletõrjesignalisatsiooni rakendumisest või rikkest. Peale sellise teate saamist meie tehnik sõidab objektile olukorra lahendamiseks. Sellise lähenemise eelis peitub selles, et ei ole vaja oodata, millal maja elanikud leiavad, keda kutsuda rakendumisel, ning samuti selles, et rikked, mis ei teavita sireeniga tervet trepikoda, ka märgitakse ja kõrvaldatakse.

Lisatööd – kõik tööd tuletõrjesignalisatsiooni muutmisel, rekonstrueerimisel ja uuendamisel teostatakse eelnevalt koostatud hinnapakkumiste alusel või tehniku töö tunnitasu alusel.