Hooldus‎ > ‎

Komplekshooldus koolidele ja lasteaedadele

Pakume kõikide tekkivate ülesannete täielikule katmisele orienteeritud sisemiste elektrivõrkude ja tuletõrjesignalisatsioonide hoolduse terviklahendust koolidele ja koolieelsetele õppeasutustele.

Elektripaigaldise käit – 60 eurot + käibemaks

Hoolduspakett sisaldab:
 • Objekti iganädalane/igakuine külastamine meie elektriku poolt.
 • Elektripaigaldise käit (elektrikäit).
 • Lepinguline käidukorraldaja
 • Kogu täitedokumentatsiooni pidamine ja hoidmine
 • Kõikide läbipõlenud pirnide iganädalane/igakuine vahetus ja valgustite remont
 • Kõikide purunenud pistikupesade ja lülitite iganädalane/igakuine vahetus või remont
 • EXIT-plafoonides pirnide iganädalane/igakuine vahetamine nende läbipõlemisel
 • Tööde vastuvõtt välistelt elektritöid teostatavatelt organisatsioonidelt
 • Elektriku avariiväljakutse võimalus
Igakuise hoolduspaketi hind:
 • 60 eurot kuus + käibemaks
 • Kulumaterjalide hind
 • Kõiki lisatöid ja avariiväljasõite teostatakse töötunni hinna alusel püsiklientide jaoks
 • Vajadusel tõstuki rent, mille eest tasutakse eraldi
Iganädalase hoolduspaketi hind::
 • 240 eurot kuus + käibemaks
 • Kulumaterjalide hind
 • Kõiki lisatöid ja avariiväljasõite teostatakse töötunni hinna alusel püsiklientide jaoks
 • Vajadusel tõstuki rent, mille eest tasutakse eraldi
Antud konfiguratsioon eeldab igakuiseid profülaktilisi töid. Te saate tellida kõiki elektritöid igas vajalikus mahus, lisatasu eest.
 
Võimalikud lisad:
 • Elektrikilpide või avariievakuatsiooni plaanide taastamise võimalus
 • Tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse leping. Sellise lepingu sõlmimisel pakutakse lisasoodustust 5 eurot iga sõlmitud lepingu kohta
Pakkumise erandid (määratud maksumusse ei kuulu):
 • Elamus asuvate äriruumide hooldus
 • Elamule kuuluvate maa-aluste ja vabas õhus asuvate parklate hooldus
 • Tehnikakorruste hooldus
 • Ülalloetletud ruume hooldatakse lisatasu eest
Teenuste lühikirjeldus:

Elektripaigaldise ekspluatatsiooniline tehnohooldus – kompleks tegevusi, mida viiakse läbi vastavuses „Elektriohutusseadusega“. Teostatakse iga kuu läbiviidava elektripaigaldise ülevaatuse alusel.

Täitedokumentatsiooni pidamine – regulaarne elektripaigaldise täitedokumentatsioonile vastavuse kontroll, täitedokumentatsiooni muudatuste sisseviimine elektripaigaldises muudatuste tegemise puhul (igakuine või nõudmisel), dokumentatsiooni kaotatud trükikoopiate taastamine jaotuskilpides, kogu dokumentatsiooni elektroonilise koopia hoidmine ja sellele ligipääsu võimaldamine Interneti teel. Tellija peab esitama korras dokumentatsiooni peale lepingu allkirjastamist või tellima sellise dokumentatsiooni valmistamise.

Valgustuse töökorras hoidmine – kõikide läbipõlenud pirnide vahetamine ja valgustite remont vastavalt graafikule. Kulumaterjalide tasu katab tellija. Teostatakse kõikide ruumide täieliku ülevaatuse teel eesmärgiga tuvastada mittetöötavad valgustid sellele järgneva pirnide vahetuse ja valgustite remondiga. Vaba sissepääsuta ruumide olemasolul nõutakse tellijalt mittetöötavate valgustite loetelu nendes ruumides. Üks kord kuus on võimalik üks tasuta elektriku väljakutse pirnide kiirvahetuseks, kui selline vahetus ei kannata edasilükkamist. Teenus ei sisalda valgustite täisvahetust, see vahetus teostatakse tasuliselt eelnevalt koostatud hinnapakkumise alusel. Tähelepanu: kui pirnide vahetust on vaja teostada töövälisel ajal (peale kl 17), siis nende tööde eest tasutakse lisatööde tariifide järgi ning need ei sisaldu lepingu hinnas.

Rikkis lülitite ja pistikupesade remont ja vahetus – teostatakse graafiku ja tellija esitatava loetelu järgi ning samuti ülevaatuste ajal rikkis seadmete tuvastamise teel. Kulumaterjalide tasu katab tellija. Teenus ei sisalda kõikide lülitite ja/või pistikupesade täisvahetust, see vahetus teostatakse tasuliselt eelnevalt koostatud hinnapakkumise alusel.

Lisatööd – kõik tööd elektripaigaldise muutmisel, rekonstrueerimisel ja uuendamisel teostatakse eelnevalt koostatud hinnapakkumiste alusel või elektriku töö tunnitasu alusel.

Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus – 60 eurot + käibemaks

Hoolduspakett sisaldab:

 • Objekti igakuine külastamine meie tehniku poolt
 • Tuletõrjesignalisatsiooni tehnohooldus
 • Kogu täitedokumentatsiooni pidamine ja hoidmine
 • EXIT-plafoonides pirnide igakuine vahetamine nende läbipõlemisel pirnide hinna järgi
 • Elektriku avariiväljakutse võimalus
Tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse hind:
 • 60 eurot kuus + käibemaks
 • Kulumaterjalide hind
 • Kõiki lisatöid ja avariiväljasõite teostatakse töötunni hinna alusel püsiklientide jaoks
 • Vajadusel tõstuki rent, mille eest tasutakse eraldi
Antud konfiguratsioon eeldab igakuiseid profülaktilisi töid. Te saate tellida kõiki elektritöid igas vajalikus mahus, lisatasu eest.

Võimalikud lisad:
 • Tehniku automaatse väljakutse võimalus
 • Signalisatsiooni skeemide või avariievakuatsiooni plaanide taastamise võimalus
 • Elektripaigaldise käidu leping. Sellise lepingu sõlmimisel pakutakse lisasoodustust 5 eurot iga sõlmitud lepingu kohta..
Pakkumise erandid (määratud maksumusse ei kuulu):
 • Elamus asuvate äriruumide hooldus
 • Elamule kuuluvate maa-aluste ja vabas õhus asuvate parklate hooldus
 • Tehnikakorruste hooldus
 • Ülalloetletud ruume hooldatakse lisatasu eest
Teenuste lühikirjeldus:

Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus – kompleks tegevusi, mida viiakse läbi vastavuses tuletõrjesignalisatsioonile esitatavate nõuetega. Teostatakse igas kuus läbiviidava ülevaatuse alusel.

Täitedokumentatsiooni pidamine – regulaarne tuletõrjesignalisatsiooni täitedokumentatsioonile vastavuse kontroll, täitedokumentatsiooni muudatuste sisseviimine tuletõrjesignalisatsiooni muudatuste puhul (igakuine või nõudmisel), dokumentatsiooni kaotatud trükikoopiate taastamine, kogu dokumentatsiooni elektroonilise koopia hoidmine ja sellele ligipääsu võimaldamine Interneti teel. Tellija peab esitama korras dokumentatsiooni peale lepingu allkirjastamist või tellima sellise dokumentatsiooni valmistamise.

Automaatne tehniku väljakutse – see on süsteemi paigaldatud ühendatud telefoniliiniga robottelefon, mis teavitab meie dispetšerit ja valvetehnikut tuletõrjesignalisatsiooni rakendumisest või rikkest. Peale sellise teate saamist meie tehnik sõidab objektile olukorra lahendamiseks. Sellise lähenemise eelis peitub selles, et ei ole vaja oodata, millal maja elanikud leiavad, keda kutsuda rakendumisel, ning samuti selles, et rikked, mis ei teavita sireeniga tervet trepikoda, ka märgitakse ja kõrvaldatakse.

Lisatööd – kõik tööd tuletõrjesignalisatsiooni muutmisel, rekonstrueerimisel ja uuendamisel teostatakse eelnevalt koostatud hinnapakkumiste alusel või tehniku töö tunnitasu alusel.