Elektripaigaldiste käit ehk elektrikäit

Me võtame ekspluatatsioonilisse tehnohooldusse kontorite, poodide, ladude, koolide, lasteaedade, kaubandus- ja ärikeskuste, tootmisruumide ja elamute elektripaigaldisi ning teostame kõik vajalikud tegevused vastavuses „Elektriohutusseadusega“.

Elektripaigaldise termini all mõeldakse elektrijaotussüsteemi Teie elamus, kontoris, poes, mis koosneb jaotuskilpidest, juhtmetest, pistikupesadest ja valgustusseadmetest. Peamisest vinnaklülitist, kilbist, kus asub esimene, kuni kõige viimase pistikupesani, mis on selle kilbiga juhtmetega ühendatud. Täpne koht, kus algab Teie elektripaigaldis, määratakse elektrivõrkude piiramise aktiga.

Hind:

 • Elektripaigaldise käit – 40 eurot igas kuus + käibemaks
  • Kontori- ja äriruumidele lisandub summa, mis võrdub m² * 0,04 + käibemaks
  • Parklatele ja ladudele lisandub summa, mis võrdub m² * 0,02 + käibemaks
 • Avariiväljasõidud
  • Püsiklientidele kehtiva elektriku väljakutse hinna järgi
 • Täitedokumentatsiooni pidamine – hinnas kuni 1000 m²
 • Läbipõlenud pirnide vahetus
  • Kas elektriku tunnitasu järgi.
  • Või 30 eurot igas kuus + m² * 0,02 + käibemaks
  • Kulumaterjalide eest tasutakse eraldi
  • Vajadusel tõstuki rent, mille eest tasutakse eraldi
 • Lülitit ja pistikupesade remont
  • Elektriku tunnitasu järgi
  • Kulumaterjalide eest tasutakse eraldi

Soodsad terviklahendused:

Elektripaigaldiste käidu, elektrivõrkude tehnohoolduse lepingu alusel pakutavate teenuste loetelu ja kirjeldus:

 • Otseselt elektripaigaldiste tehnohooldus – kompleks tegevusi, mida teostatakse „Elektriohutusseadusega“ vastavuses. Teostatakse igas kuus läbiviidava elektripaigaldise ülevaatuse alusel:
  • Elektripaigaldise iga koostisosa igakuised visuaalsed ülevaatused
  • Temperatuuri kontroll klemmidel, kaitsmetel, automaatidel ja kaablitel
  • Ühendusklemmide kontroll ja kinnitamine
  • Rikkevoolukaitselüliti töökorras oleku kontroll
  • Täitedokumentatsiooni vastavuse kontroll
  • Elektripaigaldise vastavuse kontroll maksimaalsete lubatud voolukoormuste osas
  • Elektripaigaldise osade puhastamine tolmust
  • Muude tegevuste teostamine vastavuses „Elektriohutusseadusega“

 • Elektripaigaldiste, elektrivõrkude avariihooldus
  • Elektriku madala hinnaga ööpäevaringse väljakutse võimalus. Elektriku saabumise orienteeruv aeg on 1 tund
 • Elektripaigaldise täitedokumentatsiooni pidamine, hoidmine ja õigeaegne muutmine
  • Elektripaigaldise kogu täitedokumentatsiooni koopiate hoidmine
  • Projektidokumentatsiooni muudatuste sisseviimine vajaduse tekkimisel
  • Dokumentatsiooni trükikoopiate olemasolu igakuine kontroll kõikides jaotuskilpides
  • Nõudmisel paberkandjal dokumentatsiooni koopiate esitamine väljaprintimise hinna järgi
  • Püsiv ligipääs dokumentatsioonile läbi turvalise internetiühenduse meie serveris, formaatides *.CAD ja *.PDF
  • Täitedokumentatsiooni vastuvõtt välistelt elektritööde teostajatelt
  • Tellijalt peab olema lepingu allkirjastamisel saadud korras dokumentatsioon

 • Valgustite töökorras hoidmine – kõikide läbipõlenud pirnide ja valgustite remont vastavalt graafikule
  • Kulumaterjalide tasu katab tellija
  • Teostatakse kõikide ruumide täieliku ülevaatuse teel eesmärgiga tuvastada mittetöötavad valgustid sellele järgneva pirnide vahetuse ja valgustite remondiga
  • Üks kord kuus on võimalik üks tasuta elektriku väljakutse pirnide kiirvahetuseks, kui selline vahetus ei kannata edasilükkamist.
  • Teenus ei sisalda valgustite täisvahetust
  • Kulumaterjalide tasu katab tellija
 • Rikkis lülitite ja pistikupesade remont ja vahetus
  • Teostatakse graafiku ja tellija esitatava loetelu järgi ning samuti ülevaatuste ajal rikkis seadmete tuvastamise teel
  • Teenus ei sisalda kõikide lülitite ja/või pistikupesade täisvahetust
  • Kulumaterjalide maksumuse katab tellija

Märkus: 

 • Käesoleva pakkumise alusel allkirjastamiseks plaanitud kokkuleppe peamiseks eesmärgiks on elektripaigaldise töökorras hoidmine ning kõikides ootustes ja kavatsustes tuleb lähtuda just sellest
 • Kõiki teenuseid saab tellida eraldi ükskõik millise elektripaigaldise jaoks
 • Võtame hooldusse ka väljaspool Tallinnast asuvaid elektripaigaldisi

Soodne lahendus korteriühistule

Soodne lahendus korteriühistule


Hoolduse hind ei sõltub korterite arvust. Pirne EXIT-plafoonides vahetame tasuta. Aga elekripaigaldise käidu ja tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse lepingute sõlmimisel teeme soodustuse iga lepingu pealt.

Hind:
ühe lepingu eest – 40 eurot igas kuus + käibemaks
kahe lepingu eest – 70 eurot igas kuus + käibemaks

Komplekshooldus koolidele ja lasteaedadele

Komplekshooldus koolidele ja lasteaedadele

Pakume kõikide tekkivate ülesannete täielikule katmisele orienteeritud sisemiste elektrivõrkude ja tuletõrjesignalisatsioonide hoolduse terviklahendust koolidele ja koolieelsetele õppeasutustele.

Hind:
ühe lepingu eest – 60 eurot igas kuus + käibemaks
kahe lepingu eest – 110 eurot igas kuus + käibemaks 
 

Elektriku väljakutse

Elektriku väljakutse

Elektriku avarii- ehk kiirväljakutse koju või kontorisse – 30 eur + km, kokku 36 eur

 • esimene tund maksab 36 eur
  (20 eur tunnis + 10 eur väljasõidu eest + 6 eur km)
 • iga järgmine tund maksab 24 eur
  (20 eur tunnis + 4 eur km)
  (teisest tunnist arvestus 15 minuti kaupa)
 • minimaalne tasu 36 eurot

Elektriku väljakutse püsi- ja lepingulistele klientidele – 20 eur + km, kokku 24 eur

 • esimene tund maksab 24 eur
  (15 eur tunnis + 5 eur väljasõidu eest + 4 eur km)
 • iga järgmine tund maksab 18 eur
  (15 eur tunnis + 3 eur km)
  (teisest tunnist arvestus 15 minuti kaupa)
 • minimaalne tasu 24 eur

Elektriku väljakutse teenuse abil saab lahendada nii avariiolukorda kui ka teostada väikeremonti või muudatusi elektrisüsteemis. Elektrijuhtmestiku väikeremont mahub reeglina ajaliselt tunni raamidesse.